Translate

torsdag 6 oktober 2011

Blidströms nothandskrift från Tobolsk

I samlingarna på Stifts- och landsbiblioteket i Skara finns denna lilla musikhistoriska pärla - en handskrift med musik nedtecknad av Gustaf Blidström under hans fångenskap i Tobolsk, daterad 1715. Den har funnits i Skaras samlingar sedan 1850-talet och är fortfarande efterfrågad av forskare och musiker både i Sverige och utomlands. Landtmanson publicerade transkriberade stycken 1912.

Gustaf Blidström var oboist i Karl XII:s armé, blev tillfångatagen efter slaget vid Poltava 1709 och satt som krigsfånge i Sibirien fram till 1721. Under denna tid nedtecknade han den musik som han spelat, mer än trehundra korta stycken, allt från marscher till menuetter. Den ryska musikforskaren Anna Nedospasova har skrivit en mycket intressant artikel i Tidig musik 2009, där hon nämner Blidströms förmodade bekantskap med Johann Sebastian Bachs äldre bror, oboisten Johann Jakob.

Musik ur denna nothandskrift har framförts av den svenska ensemblen Laude Novella och sibiriska Insula Magica.

Det tycks ha funnits en viss förvirring kring var denna handskrift egentligen befinner sig. Jag har funnit uppgifter om att den ska finnas i Växjö i en artikel i en populärvetenskaplig tidskrift som ligger ute på nätet, och även Stockholm har nämnt på andra ställen. Idag korrigerade jag Wikipedias artikel om Gustaf Blidström, så att Smålands museum förhoppningsvis ska slippa få fler förfrågningar efter den.

Jag citerar - och håller med - Landtmanson (1912):
"Visst är, att det icke saknar stämning att bläddra i den gamla bokens gulnade blad eller att lyssna till tonerna av de gamla melodier, som de åter väcka till liv efter lång tystnad."

Läs mer om Blidströms nothandskrift eller om stycken ur denna:
Hlawiczka, K. (1968). Grundriss einer Geschichte der Polonaise bis zum Anganf des 19. Jahrhunderts. Svensk tidskift för musikforskning, 50, 51-124.
Landtmanson, S. (1912). Menuetter och polska dantzar. Svenska landsmål och svenskt folkliv, 1912, 78-125.
Landtmanson, S. (1914). De senaste karolinska musikfynden. Karolinska förbundets årsbok, 1913, 389-405.
Nedospasova, A. (2009). Svenska musiker som krigsfångar i Sibirien. Tidig musik, 2009(1), 20-24.

Foto: Stifts- och landsbiblioteket i Skara

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar