Translate

torsdag 11 oktober 2012

Stallmästarkonsten

För den som vill bli bevandrad i stallmästarkonsten, finns denna "kurs" att studera. Boken Theoretisk cours uti stallmästare-vetenskapen är författad av en man med gedigna kunskaper. Adolf Emanuel Lewin (1758-1819) hade i tjugoårsåldern studerat just ridkonst i Tyskland, Österrike, Ungern, Italien, Frankrike och Danmark, och blev därefter beridare i Hovstallet i början av 1780-talet. 1784 blev han löjtnant och stallmästare vid Östgöta kavalleriregemente, därefter ryttmästare i armén 1789 och slutligen stallmästare vid Krigsakademien 1792-1796. Efter att denna bok blivit utgiven, blev han hederutnämnd till överstelöjtnant tack vare "förtjänster av stallmästarekonsten".
Om innehållet i boken kan jag inte uttala mig, men jag tycker hästillustrationerna är riktigt härliga - de "flygande" hästarna med sina stolta ryttare på de nedersta gravyrerna kan väl få vem som helst att bli lockad att få ägna sig åt den ädla stallmästarkonsten.


Foto: Helena Backman

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar