Translate

söndag 17 augusti 2014

Skara stift firar 1000 år

I år firar Skara stift, Svenska kyrkans äldsta, sitt 1000-årsjubileum. 1014 utsåg nämligen ärkebiskopsdömet i Hamburg-Bremen den förste katolske biskopen i Sverige, Thurgot. Han finns omnämnd i Äldre Västgötalagen.

Sedan dess har mycket vatten runnit under broarna. År 1536 bröt den svenska kyrkan med katolicismen och reformationen innebar en genomgripande förändring av kyrkan. Svenska kyrkan upphörde att vara statskyrka år 2000. En jubileumsbok är under arbete innehållande artiklar om denna stiftets tusenåriga historia, utgiven av Skara stiftshistoriska sällskap. Den kommer att släppas i samband med jubileumsdagarna.

Under fredag och lördag 29-30 augusti i år kulminerar firandet med dagar fulla med seminarier, musik- och scenframträdanden, visningar och föredrag. Under söndagen den 31 augusti avslutas helgen med stor jubileumsmässa i Skara domkyrka.


Redan nu pågår en vacker utställning på Västergötlands museum, "Tusen år i kyrkans spår", med föremål som spänner över stiftets tusenåriga historia. Stiftet är dock så mycket mer än bara Skara; till utställningen hör en utflyktsguide till ett urval av kyrkor i stiftet. Guiden går att ladda ned här: Utflyktsguide till ett årtusende i Skara stift

Ytterligare en utställning med anknytning till stiftsjubileet kommer att öppna i det Gamla bibliotekshuset under augusti, och finnas tillgänglig från jubileumsdagarna och in under hösten 2014.Foto: Helena Backman

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar