Translate

lördag 4 februari 2012

Allt mer ovanliga syner på mindre bibliotek...Släktforskaravdelningars bestånd av mikrofilm och mikrofiche är nu på väg att försvinna. Istället har de ersatts av fantastiska, digitala hjälpmedel som ArkivDigital och andra databaser på nätet. Lantmäteriets mikrofilmade kartor har ersatts med Historiska Kartor på Lantmäteriets webbplats.

Jag, som finner en viss estetisk fröjd i att vila ögonen på stora mängder enhetligt uppordnat material i biblioteksmiljö, kommer nog att kunna sakna denna vy - även om jag inte kommer att sakna dess innehåll.

Än så länge står lappkatalogen ohotad just på "mitt" bibliotek, eftersom en stor del av dess innehåll ännu inte finns i vår katalog på nätet. Även om så varenda broschyr blir omkatalogiserad digitalt, så är dock denna katalog en unik sammanställning av samlingarna. Att se bekanta handstilar från föregångare från långt före min tid ger också en viss känsla åt katalogen.

Även om lappkatalogen så småningom kanske får flytta ned till en mer skyddad vrå i något magasin, kommer den förmodligen alltid att bevaras - åtminstone så länge det finns katalogkramare som jag kvar att vaka över den.

Foto: Helena Backman

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar