Translate

torsdag 9 februari 2012

Kryp inter folia

Bokmal är idag en trevlig benämning på en god läsare, och det är förhoppningsvis den betydelsen som det anonyma paret bakom detta exlibris vill symbolisera med denna annars skräckinjagande bild av en närmast uppäten bok. Kanske ordet bokslukare ligger ännu närmare till hands?

Bokmalen är en felaktig benämning på den lilla insekten boklus. Den har förr i tiden även gått under namnet bokvurm, vilket jag tycker har den allra bästa klangen. Anticimex ger här ett signalement på den lilla förövaren: Dammlöss och boklöss.

Nils Landell ger i sin trevliga bok Kom bara lite närmare! ett citat från bibliotekariernas kongress i Bayonne 1902 angående bland andra boklössen: "Dessa hantlangare, som angriper vår bildnings frukter. De utföra sitt arbete i tysthet och mörker. De slå oss med häpnad och förskräckelse."

Idag håller vi skadedjur från gamla boksamlingar med hjälp av att hålla ett kontrollerat klimat där dessa insekter inte trivs.

Litteratur:
Landell, N. (1966). Kom bara lite närmare! En bok om smådjur som sällskap. Stockholm: Bonnier.

Exlibris:
Stifts- och landsbiblioteket i Skara, Gustaf Sandströms exlibrissamling

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar