Translate

torsdag 7 mars 2013

Allt om jakthunden - och mycket mer...

I Skara har det av naturliga skäl tryckts en del veterinärmedicinsk litteratur kring sekelskiftet 1800. Idag, när böcker för det mesta håller sig inom strikta ämnesområden, är det underhållande att se bredden av innehåll i en del av dessa verk från förr. Denna lilla skrift har en titel som utlovar allt om jakthundsdressyr, men redan undertiteln skvallrar om att den även innehåller så mycket mer.

Grundelig underrättelse huru fågel- och jagt-hundar skola uppfödas, jemte anvisning huru de förra böra dresseras parforce, samt åtskilliga bepröfvade botemedel för menniskor, hundar och andra kreatur av Harald Brisman, utgiven på eget förlag och tryckt av Peter Hedenius i Skara 1836.

För mig påminner en stor del av boken om de handskrivna samlingar av huskurer som flitigt använts in på 1900-talet. Kanske finns det fortfarande något slitet häfte i bruk än idag?

Råd och recept vänder sig både till djur och dess ägare, och här kan man finna recept på "Medel för en häst som är svår att sko", "För liktornar", "För skabb, som uppkommer af förskämd blod", "Att stämma blod", "Botemedel för maskar hos barn" och en hel mängd annat - såsom att göra ett gott bläck.

Att författaren själv haft nytta av sina jakthundar står utom all tvivel, då han låtit trycka denna dikt kring bokens mitt:

"Som jägare vill jag lefva
Och såsom jägare dö
Skönt stöflarna bli skefva
Och fylda utaf snö.
Der Hjort och Harar springa
Ibland knallar af gevär
Der hund och valthorn klinga
Der just min casus är."

Foto: Helena Backman

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar