Translate

torsdag 3 november 2011

Kända alkemister

Johann Konrad Dippel (1673-1734) föddes på slottet Frankenstein nära Darmstadt i Tyskland. Han var en tysk pietist, alkemist och läkare, och tillbringade några år i Sverige, där Emanuel Swedenborg var en av hans anhängare för en tid. Till slut föll han emellertid i onåd och blev förvisad tillbaka till Tyskland.

Som alkemist och läkare lyckades han framställa ett för medicinskt bruk betydelsefullt stimulantia för nervsystemet som gick under namnet "Dippels olja" och användes som ett antihysteriskt och krampstillande medel.

Med tiden isolerade han sig alltmer och hängav sig åt sina experiment i sitt laboratorium i Wittgenstein. Under denna tid blev han anklagad för gravskändning och för att ha experimenterat med döda kroppar. Eftersom han hade kopplingar till slottet Frankenstein, har det i modern tid gissats att han varit en förebild för Mary Wollstonecraft Shelleys monsterskapare Victor Frankenstein, men detta är högst osäkert.

Hans liv verkar innehållsrikt nog för att kunna ligga till grund för en spännande bok även utan monster.

Nicolas Flamel (1330–1418) var en fransk skrivare som är känd för eftervärlden som alkemist, eftersom han var författaren bakom ett berömt verk om “de vises sten”. Enligt myten ska han ha även ha lyckats tillverka denna ”de vises sten” som omvandlar bly till guld, och livselixir som ska ha skänkt honom och hans fru odödlighet.

Han har också lämnat spår i skönlitteraturen och nämns bland annat i Victor Hugos Ringaren i Notre Dame, Umberto Ecos Foucaults pendel och Dan Browns Da Vinci-koden. Men idag är han kanske mest känd för att förekomma i J. K. Rowlings första bok, Harry Potter och de vises sten.

Mer att läsa om Dippel och Flamel finns här:
Johann Konrad Dippel, 1673–1734 / E. E. Aynsley and W. A. Campbell
A Detailed Biography of Nicolas Flamel / by Reginald Merton


Foto: Stifts- och landsbiblioteket i Skara

1 kommentar: