Translate

torsdag 1 mars 2012

Handskrifter i Skaras samlingar

Den 24-25 februari 2011 hölls ett symposium på Göteborgs universitet med namnet: "Manuscript Culture in the Age of Print" arrangerat av Tidigmoderna seminariet. Jag hade turen att kunna närvara vid symposiets sista dag.

Eva Nyström från Uppsala universitet berättade då om handskrifter under tidigmodern tid under rubriken The Manuscript Collection in Skara Diocesan Library: Some Reflections.
En av de omnämnda handskrifterna är denna katekes, avskriven av kaptenen Jacob E. Staare under hans tid som krigsfånge i det ryska Tomsk efter slaget vid Poltava 1709.

Några av symposiets bidrag har legat till grund för artiklar i ett temanummer av tidskriften LIR.journal.
Här kan du läsa Eva Nyströms artikel Permeable Boundaries: Manuscript and Print in Concert in Early Modern Sweden: LIR.journal no 1 (2011) Manuscript culture in the age of print

Foto: Helena Backman

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar