Translate

måndag 12 mars 2012

Nyutgiven forskning kring musikhandskrifter från Tobolsk

Anna Nedospasova, rysk musiker och musikhistoriker, har utkommit med sin avhandling om nothandskrifter från det tidiga 1700-talets Tobolsk, där svenska krigsfångar hade hamnat efter slaget vid Poltava. Med bland sina exempel har hon nothandskriften från Stifts- och landsbiblioteket i Skaras samlingar av Gustaf Blidström, nedtecknad i Tobolsk 1715, om vilken jag skrivit i ett tidigare inlägg:
Blidströms nothandskrift från Tobolsk

Ytterligare några nothandskrifter som avhandlas i denna finns idag i samlingarna på svenska bibliotek. Detta påminner oss om att vårt gemensamma kulturarv är gränslöst.

Med publikationen medföljer även en CD med ett urval av musik från nothandskrifterna, i arrangemang återskapade för att låta så som den framfördes under 1700-talet.
CD:n är inspelad i samabete mellan den svenska ensemblen Laude Novella och den sibiriska Insula Magica.

Bland styckena kan nämnas "March d'Granadieur d'Dannemarck", "Prince Egeni march", "Polski salto, proportion, sarras" samt "Gen. Topps Draguner March", samtliga hämtade ur Blidströms handskrift.

Avhandlingen föreligger idag endast på ryska. I brist på tillräckliga språkkunskaper, får jag njuta av musiken!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar