Translate

tisdag 6 mars 2012

Matematik och botanik

En omfångsrik volym i samlingarna med sammanbundna matematiska verk från 1600-talet visar sig ha tillhört Daniel Menlös (1699-1743), omdiskuterad professor i matematik i Lund 1732-1743. Vid en närmare titt visar det sig att någon sentida ägare av boken inte tycks ha uppskattat den främst ur dess vetenskapliga synvinkel, utan sett den som ett alldeles förträffligt - herbarium!


Nog för att man ofta kan finna pressade blommor och blad mellan sidorna i många familjebiblar, men här tycks någon ha gått metodiskt till väga. De pressade växterna har försetts med en liten etikett med angiven art, och uppgifter kring växtens plockande, i detta fall i Skaraborg den 27:e maj 1838.

Andra etiketter bär samma datum, så man anar att en botanisk expedition - om så i det lilla formatet - har legat bakom dessa pressade exemplar.

Tyvärr har någon nogsamt plockat bort en hel del av de växter som en gång legat pressade i boken, ibland finns endast en etikett, ibland endast något förtorkat fragment kvar mellan sidorna - och ibland finns endast en missfärgning som en skugga kvar i pappret.

Vän av ordning kanske tycker att de pressade växterna utgör något av en hädelse mot de gamla bundna trycken, men man kan ju se det på ett annat sätt. Hur många daterade samlingar av pressade växter från 1838 finns kvar idag?


Man kan undra vad professor Menlös själv hade tyckt och tänkt om detta bruk av matematisk litteratur som funnits i hans ägo. Jag tycker själv att detta ger ett utmärkt exempel på att böcker inte bara är skriftliga verk, bärare av idéer och tankar, utan även objekt som färdas genom tid och rum. Varje ägare lägger sin betydelse vid boken, inte bara som litterärt eller vetenskapligt verk, utan ibland just som något att förvara något helt annat i.
Mer om Daniel Menlös finns att läsa i Biographiske underrättelser om professorer vid Kongl. universitetet i Lund ...
av Magnus Laurentius Staahl: Daniel Menlös

Foto: Helena Backman

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar