Translate

måndag 3 september 2012

Sator Arepo Tenet Opera Rotas

Här och var i skrifter kan man stöta på formeln Sator Arepo, som här i en handskrift med blandat material från 1700-talet. Kärt barn har många namn, så den kallas också Fans fyrkant.

Formeln består av fem ord i en fyrkant, ett palindrom, som betyder på ett ungefär "Såningsmannen Arepo arbetar skickligt hjul[plog]en".

Eftersom formeln innehåller alla bokstäver som behövs för att skriva Pater Noster samt A och O, trodde man från början att den hade kristen bakgrund - tills man hittade samma inskription vid utgrävningar i Pompeji.

Formeln har används som skyddsformel, speciellt mot brand och eldsvådor. Lite överraskande hittar jag den på ett försättsblad, som består av ett återanvänt brev, i Jesper Svedbergs lärobok Dextra sors docendi & discendi. Seu Ludus literarius. Quo tirones & juvenes, ex. script. s. & opt. auctorum selectissimis sententiis, brevi temporis spatio, sine anxia cura, una cum lingva latina, græca & ebræa ... tryckt i Skara 1708.

Den här boken har tydligt lästs av många unga elever genom åren, och har fyllts med klotter och kladd av många händer. Och någon har alltså bättrat på detta ytterligare med formeln som även går under namnet Hin Håles latin.

PS. Den åttauddiga stjärnan nedanför formeln är en symbol som även den har skyddande egenskaper, enligt nordisk tradition. Här är det uppenbarligen någon som hållit hårt i sin ägodel, eller noterat dessa skyddsåtgärder (inklusive i vilken ordning strecken ska dras) för senare användning.

Foto: Helena Backman

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar