Translate

lördag 31 december 2011

Den hyperbrakycefale Erasmus av Rotterdam

Jag har nöjesläst en mycket underhållande bok, nämligen Kraniets kulturhistoria av Folke Henschen. En del passager är mer intressanta än andra. Jag ska därför ge ett smakprov från kapitlet Avvikelser i storlek och form: Abnorma kranieformer, s. 20:

"När Werthemann 1928 undersökte de jordiska kvarlevorna av Erasmus av Rotterdam, som dog i Basel 1536, 70 år gammal, överraskades han av 'det egenartade förhållandet mellan ansikts- och hjärnskallen', 'hjärnkapselns utomordentliga litenhet' och kraniets märkliga korthet [...]. Skallens kapacitet uppgick ej till mer än 1 255 cm3, en volym till vilken enligt Welckers beräkning skulle svara en hjärna på endast omkring 1 160 g, en anmärkningsvärt låg vikt, då den genomsnittliga hjä[r]nvikten hos europesika män enligt Marchand är 1 400 g. Kraniet var även ovanligt kort, dess bredd var faktiskt större än längden, en sådan skalle kallas hyperbrakycefal. Ansiktet var starkt asymmetriskt med en betydligt bredare högerhalva. Om man nu placerar in detta ranium i Holbeins bekanta vackra profilbild av Erasmus, visar det sig att det endast utfyller en tämligen liten, främre del av bilden. Då man vet att Erasmus var notoriskt fåfäng och att han aldrig visade sig utan sin karaktäristiska barett, kan den bristande överensstämmelsen mellan hans korta, lilla huvud och hans stora barett knappast förklaras på annat sätt än att han sökt dölja sin egendomliga korta och fula skalle genom att på något sätt stoppa upp baretten [...]. Det bör tilläggas, att Holbein d.y. var känd för sina utomordentligt naturtrogna porträtt."

Tyvärr är det hela för intressant för att vara sant - den undersökta skallen visade sig senare inte alls ha tillhört Erasmus av Rotterdam. Spekulationerna om Erasmus uppstoppade barett är alltså troligen grundlösa.

Ett citat av Erasmus själv passar bra: "Man's mind is so formed that it is far more susceptible to falsehood than to truth."

Källa:
Henschen, F. (1965). Kraniets kulturhistoria. Stockholm: Natur och Kultur.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar