Translate

torsdag 8 december 2011

En astronom i Skara

Jag börjar tro att jag upptäckt Skara så där en tvåhundra år för sent. Det hade varit spännande att få se det lilla observatorium som Anders Falck lät bygga åt sig här.

Anders Falck (1740-1796) arbetade en stor del av sitt liv som lärare i Skara. Efter studier i Uppsala arbetade han dock först flera år som informator, bland annat övertog han 1768 Carl L. Kämpes tjänst på Kaflås. Tillsammans med sina elever företog han resor ned på kontinenten. På 1770-talet återvände han till Skara som lärare, där han förblev till sin död.

Eftervärlden minns honom nog främst som yngre bror till Johan Peter Falck (1732-1774), den välkände Linnélärljungen.

Han tycks ha haft en tungsint personlighet, och Olle Bergquist skriver om honom: "Om än inte lika svårt som brodern Johan Peter var Anders Falck ansatt av hypokondri, denna 1700-talets egendomligt spridda modesjuka, och hans sista år synes ha varit ganska förmörkade."

Observatoriebyggnaden har sin egna historia. Anders Falck verkade först för att genomföra en påbyggnad på konsistoriebyggnaden i Skara, för att man härifrån skulle kunna göra astronomiska observationer. Men det fanns inga pengar att bygga för, och det var osäkert om taket skulle klara av en påbyggnad.

I slutet av 1780-talet lät då Falck själv uppföra ett observatorium på sin egen tomt på Rådhusgatan. Han fyllde det med sina astronomiska instrument, och hans observationer publicerades av Kungl. Vetenskapsakademien.
Vid Falcks död donerades observatoriet med alla dess inventarier till gymnasiet i Skara. Från denna tid finns en förteckning över de kartor, tuber och instrument som Falck lämnade efter sig. Skolan fortsatte använda observatoriet, och köpte även in lite mer utrustning. In på 1830-talet utfördes tydligen observationer här, trots att huset blivit kringväxt av höga träd.

Men på 1840-talet bedömdes det för dyrt för gymnasiet att underhålla byggnaden, som då slutat användas som observatorium. Huset såldes.

Under byggnadens sista tid i brukbart skick fick det tjäna som bibliotek åt domprosten Jonas Torins stora boksamling, en värdig avslutning för en byggnad i kunskapens tjänst.

Efter 1850-talets mitt stod observariet öde tills dess det revs på 1870-talet.

Litteratur:

Bergquist, O. (1966). Anders Falcks brev till Petersburg. Lychnos, 1965/1966, 123-158.
Welin, S. (1943). Astronomiskt observatorium i Skara. Skaradjäknen, 1943:2, 5-14

Foto: Stifts- och landsbiblioteket i Skara

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar