Translate

fredag 27 april 2012

Menologion sive computus ecclesiasticus

Även i detta inlägg håller jag mig kvar i Västerås.

Mattias Andreæ Alsbeckius (d. 1642)
, rektor vid Västerås gymnasium, författade en liten lärobok med namnet Menologion sive computus ecclesiasticus. Denna lär ut hur man kunde räkna ut hur årets rörliga kyrkohögtider inträffar, alltså helger som påsk och pingst. Svenskt biografiskt lexikon berättar hur detta gick till: "Beräkningen gick närmast ut på att — med tillhjälp av söndagsbokstav, gyllental och epakt — på enklare vis än det strängt astronomiska uträkna påskterminen, som sedan lades till grund för de övriga högtiderna."

Svenskt biografiskt lexikon säger vidare: "A. visar sig dock vara för sin tid beläst och kunnig; man kan spåra förebilder till hans lärobok och avhandlingar hos flera utländska författare." Att just detta lilla exemplar flitigt använts som lärobok av flera generationer av studerande står klart, då den bär spår av många händer och marginalanteckningar.

Denna lilla anspråkslösa skrift tryckt 1639 innehåller några få illustrerande träsnitt, som jag tycker är charmiga i all sin kantighet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar