Translate

fredag 24 augusti 2012

Hernquistska samlingen i Skara

Idag har jag varit på ett mycket trevligt besök på Hernquistbiblioteket i Skara, en del av SLU-biblioteket, vilket servar studenter och lärare på Sveriges lantbruksuniversitet på olika orter runt om i Sverige. Biblioteket ligger en trappa upp i Undervisningshuset på SLU:s campusområde, och har utsikt över trapphusets konst genom en glasvägg, vilket ger hela biblioteket en känsla av rymd.

Just biblioteket i Skara har en intressant historia. Peter Hernquist (1726-1808) nämns som den svenska veterinärmedicinens fader. Efter studier i Frankrike grundade han Sveriges första veterinärskola just här i Skara 1775. Än idag finns här utbildningar i veterinärmedicin och djurens omvårdnad, med mera.

I ett särskilt bibliotekshus från 1809 intill Veterinärmuseet - som i sig är väl värt ett besök - finns de äldre samlingarna, som går under namnet Hernquistska samlingen. Grunden till samlingarna utgörs av de böcker och skrifter som efterlämnades vid professor Hernquists död.

Rariteter och unika handskrifter inom ämnen som veterinärmedicin och hippologi finns här tillsammans med Hernquists efterlämnade papper. Byggnaden är uppförd just för att hysa detta bibliotek, och den prydligt ordnade samlingen passar verkligen fint i denna miljö.

Samlingens placering är även en viktig del av Skaras - men även veterinärhistorien i Sveriges - kulturhistoria. Dess tyngdpunkt inom naturvetenskapliga och medicinska områden balanserar upp Stifts- och landsbibliotekets äldre samlingar, som främst består av verk inom teologi och humaniora.

Tyvärr finns här idag en del brister i klimatanpassningen, men jag hoppas verkligen att en insats kan komma till stånd för att rätta till den saken, något som säkert skulle kunna låta sig göras. Det är både denna byggnad och denna samling väl värd!Porträtt av Peter Hernquist:
Porträttarkivet, Stifts- och landsbiblioteket i Skara
Hästillustrationer hämtade ur verket:
Zwey Bücher ausserlesen und bewerth befundener Ross Artzneyen : in welchen Alle Merckmal und Zeicheneines guten Pferdes, dessen Alter, Gesundheit, Kranckheit, Wartung, heimlichen Tücke und Untugenden, nebenst vielen Experimentis und Artzneyen angezeiget werden, meistentheils in Hispanien, Franckreich und Welschland probiret und vor gerecht befunden worden / derer das Erste von Antoni le Pluvinel in Frantzösischer ; das Andere aber von Stephano Bracciolini, in hispanischer Sprache anfänglich beschrieben ; nunmehro aber ... ins Teutsche versetzt .... Erffurth, 1658.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar