Translate

lördag 4 augusti 2012

Stola säteri

Stola herrgård har öppet för visningar och konserter under sommarmånaderna. Trots att jag besökt Stola flera gånger tidigare, har jag nu för första gången varit på en riktig visning av huset, en mycket trevlig upplevelse.

Stola har sina rötter under medeltiden, och i det närbelägna Fröslunda har ett stort offerfynd av bronsålderssköldar hittats, vilka visar på bygdens tidiga betydelse.

Från 1500-talet och fram till början av 1800-talet har Stola varit i släkten Ekeblads ägo, och det är således en Ekebladare, Claes d.ä (1669-1737), som låtit bygga det nuvarande stenhuset i början av 1700-talet.

Vissa delar av den undre våningen är idag omvandlad till modern bostad, resten av huset är i stort sett bevarat eller återställt till det utseende man tror att rummen en gång haft. Möbler och inventarier som skingrats under 1800-talet, då stenhuset stod obebott, har köpts tillbaka och således åter hittat hem.

Inne i stenhallen sitter en inmurad minnessten över en uppmätning av Stolas exakta position, en motsvarighet till dagens gps-positionering.

Denna mätning utfördes med en astronomisk kvadrant på solståndsdagen den 10 juni 1748 av ledamoten i Kungl. Vetenskapsakademien Petter Elvius.

Detta besök har troligen en koppling till att här då bodde Eva Ekeblad (1724-1786), född De la Garde, den första kvinna att väljas in i Vetenskapsakademien.

Som ett minne av detta återfinns också på övervåningen ett vackert målat överstycke som symboliskt återger både mätning och det dåvarande vårdträdet på Stola - naturligtvis en ek - som enligt Linné var beläget "två bösskott" från huvudbyggnaden. Redan vid denna tid var detta träd på väg att dö, och därför planterades en ny ek som vårdträd framför ingången. Denna sträcker idag sina beskyddande grenar mot huset.


Foto: Helena Backman

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar