Translate

måndag 17 oktober 2011

Man tager om man så hafva...

På begäran visar jag upp ett alldeles särskilt lappat häftesomslag. Det gäller pärmen till organisten Andreas Törns klaverbok från slutet av 1600-talet, som finns i Skara läroverks musikaliedeposition. När jag hade anledning att digitalisera just detta häfte, insåg jag att det nog var det mest sammansatta omslag jag åtminstone dittills sett, beroende på dess sönderfallande skick.

Pärmen består av makulatur i form av tryck, handskriven tabulatur och personliga brev, vilket gör det mycket tydligt att det är Törn själv som ligger bakom detta. På översta bilden syns främre pärmens insida, där några kraftiska, orgelbundna stygn håller ihop pappren i främre pärmen.

På nästa bild syns den bakre pärmen, som fallit sönder och delat sig genom åren. Där syns fragment av brev. Ett större brevfragment har använts som pärmfyllnad, men har fallit ur och ligger nu jämte häftet i sin kapsel.

Det här häftet berättar nog betydligt mer för oss om sin ägare, än vad det mest påkostade bokbandet ur ett privatbibliotek eller något väl valt exlibris skulle göra.

Själva nothandskriften innehåller klavertabulatur daterad mellan 1692 och 1698. Här finns både musik som spelats i kyrkan och till fest.

Första sidan med tabulatur i Andreas Törns klaverbok.Törns klaverbok - och dess pärm - är nämnd i:

Rudén, J. O. (1976). Stormaktens 10 i topp. Svensk tidskrift för musikforskning, 1976(2), 25-52

Foto: Stifts- och landsbiblioteket i Skara

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar