Translate

måndag 24 oktober 2011

Porträtt av vetenskapsmän

I Porträttsamlingen i Skara finns en stor mängd mezzotintgravyrer. Mina favoriter bland dessa är utförda av olika medlemmar i den tyska familjen Haid, där flera skickliga gravörer återfinns under 1700-talet.

Jag är mycket förtjust i de porträtt som omger sina modeller med klara tecken, så att man genast förstår inom vilka fält de verkat. I porträttsamlingen kan man stöta på dessa i stor mängd, och jag visar som exempel här några imponerande herrar som avbildats med instrument år de fält inom vilka de skördat sina lagrar. Det tycks inte alls vara lika angeläget idag, vilket jag tycker är tråkigt.

Här återfinns Georg Wolfgang Krafft (ca. 1701-1754), som var verksam som professor i matematik och teoretisk och experimentell fysik. Han var också den första föreståndaren för det astronomiska observatoriet i Tübingen som byggdes 1752.

Hans son Wolfgang Ludwig Krafft följde i hans fotspår och blev astronom.

I samlingen finns också Samuel Christian Hollmann (1696-1787), naturvetare och filosof som verkade som professor i Göttingen.

Trots att han från början såg filosofin som sitt huvudsakliga ämne, var det främst inom naturvetenskapen han verkade. Han publicerade arbeten inom fysik och naturfilosofi, men forskade även inom anatomi, botanik och paleontologi. Mest tycks han ha ägnat sig åt meteorologiska observationer och utredningar, och barometern har därför fått utrymme på hans porträtt.

Jag kan avundas dessa herrar som levde under en tid då gränserna inte var lika hårt dragna mellan vetenskaperna, och där det inte var ovanligt att ägna sig åt flera olika fält. Idag är vi på gott och ont betydligt mer specialiserade, inte minst för att forskningsfälten blivit snudd på oöverskådliga även inom respektive ämne.

Foto: Stifts- och landsbiblioteket i Skara

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar