Translate

fredag 11 maj 2012

Kuriosakabinettet i LinköpingSom det anstår en anrik läroverksstad har Linköping inte bara haft ett välfyllt bibliotek, utan även ett tillhörande kuriosakabinett och andra intressanta samlingar av konst och föremål. I en del andra läroverksstäder har dessa samlingar med tiden hamnat på olika håll, och i värsta fall magasinerats åt glömskan, men här i Linköping finns under det återuppbyggda biblioteket en permanent utställning med föremål ur samlingarna.

Utställningen ger en tydlig bild av det varierande innehållet i samlingen, som gav lärljungarna i Linköping en mångskiftande bild av den värld de levde i. Bland de mest kuriösa inslagen märks fragment från Josefs kornlador i Egypten och Trojas ruiner.

Samlingen innehåller även ett antal vackra glober, den äldsta en himmelsglob från 1500-talet. Utanför utställningslokalen finns en glob som får tjäna som exempel på den förstörelse som biblioteksbranden orsakade - globen har lämnats orestaurerad och visas svårt brandskadad.

Mer om innehållet och historien bakom detta kuriosakabinett finns att hämta på denna sida, som även tipsar om vidare läsning: Kuriosakabinettet och föremålssamlingarnaFoto: Helena Backman

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar