Translate

onsdag 16 maj 2012

Understrykningar och kommentarer...


Det finns få saker som är så irriterande som att låna en bok på biblioteket - kanske kurslitteratur - och finna att den är full med understrykningar och kommentarer. Som bibliotekarie blir man ännu mer irriterad, förstås.

Men om understrykningarna och kommentarerna i stället återfinns i en snart fyrahundra år gammal bok i samlingarna - då är dessa främst att betrakta som spår av läsning och vittra studier. Vi får en inblick i läsarens tankar både genom vad som lagts vikt vid under läsningen och de kommentarer som gjorts. Har man tur kan även läsaren spåras om han eller hon satt sitt namn i boken. Dåtidens vackra handstil ger också ett vackert visuellt intryck, att jämföra med dagens annorlunda sätt att skriva. Ett litet vackert format NB för nota bene i kanten stör inte heller ögat.

Boken som fyllts med dessa anmärkningar är Johann Scharffs Physica recognita, ex antiquioribus philosophis, Ocello Lucano cumprimis, & aliis qui ante Aristotelem floruerunt correcta, Jesuitis philosophis, vanis speculatoribus, opposita tryckt 1632. Dessa spår har sannolikt satts av de två ägare som kan knytas till boken, Martinus Nicolai Faxelius (d. 1651) och Petrus Caroli Undenius (1615-1679).


Foto: Helena Backman

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar