Translate

måndag 7 maj 2012

Tycho Brahe-minnena på Ven


Tycho Brahe-minnena på Ven är väl värda ett besök - vackra lokaler i vackra omgivningar. Ett museum till Tycho Brahes ära är sedan 2005 inrymt i en kyrka som tagits ur bruk, Allhelgonakyrkan mitt på Ven. Det stora, luftiga rummet passar den store vetenskapsman som här lyfts fram. Stålkvadranten och sextanten som rekonstruerats efter Tycho Brahes originalinstrument drar blickarna till sig med sina astronomiska proportioner.

Här berättas om slottet Uraniborg, observatoriet Stjärneborg och renässansträdgården som omgav slottet. Av Stjärneborg finns endast rester kvar, men en täckande överdel har åter byggts upp. Renässansträdgården är delvis rekonstruerad, och har som mål att innehålla alla de introducerade kulturväxter som fanns i danska slottsträdgårdar i slutet av 1500-talet.

Av själva Uraniborg finns inte många spår kvar. Stenar med inhuggna inskriptioner och andra rester finns i museet. Snart efter att Tycho Brahe lämnat Ven började byggnaderna förfalla och revs sedan. Redan 1652 fanns knappt längre några spår kvar efter dem. Så fort kan ett vetenskapligt centrum i världen upphöra att existera.


Mer information finns om Tycho Brahe-minnena här: TychoBrahe.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar