Translate

fredag 25 maj 2012

En hjälpande hand

Efter att ha lagt märke till illustrationer av händer som stöd för minnet, kunde jag inte att undgå att lägga märke till ett annat sätt att framställa illustrerande händer.

I Henricus Regius (1598-1679) verk Philosophia naturalis in qua tota rerum universitas per clara & facilia principia explanatur, tryckt 1661, förekommer händer som hjälper till att illustrera vad författaren vill åskådliggöra ur fysikens värld.

Dessa händer har inte bara den förekommande slutet på ärmen väl synlig, utan framträder ur ett moln, som om det rörde sig om Guds egen hand som gör en sådan insats. Troligen är det i just det här fallet endast frågan om att vilja avsluta denna anonyma arm på ett estetiskt tilltallande sätt, men intrycket av det trots allt är Guds hand som ligger bakom dessa fenomen och deras ursprung ligger ändå nära till hand.


Litteratur:

Om händer i konsten:
Vignot, E. & Sérullaz, A. (2010) La main dans l'art. Paris: Citadelles & Mazenod.

För den som själv vill ge sig på att teckna händer finns denna handbok:
Hogarth, B. (2002). Drawing dynamic hands. New York, NY: Waton-Guptill Publications.

Foto: Helena Backman

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar