Translate

söndag 10 juni 2012

Bibliotekarie Per Luth

En av mina föregångare på Stifts- och landsbiblioteket - då Skara Gymnasii Bibliothek - har lämnat efter sig en stor mängd privat material, både efter sin far och sig själv. Det gäller bibliotekarien Pehr Luth (1744-1836) som på detta sätt lämnat spår efter hela sitt liv, även sin ungdom. Han var verksam som bibliotekarie i Skara 1773-1803. Några år senare, 1808, blev hans son Wilhelm Olof Luth bibliotekarie här.

Jag har haft anledning att digitalisera Pehr Luths lilla "stambok": Pehr Luths stambok

[Tillskrift av P. Hedengran]
Foto: Stifts- och landsbiblioteket i Skara

Detta anspråkslösa häfte i sitt pappersomslag har som förlaga de inbundna stamböcker som studenter tog med sig på sina lärdomsresor ut i Europa. Detta häfte har dock främst fått sina tillskrifter införda i Luths hemtrakter, hemma i Flistad eller då han inventerade kyrkor och andra sevärdheter i trakterna, vilkas beskrivningar han nedtecknade i en journal från samma tid som också finns i samlingarna.

Det finns alltså många spår efter den unge Pehr Luth i samlingarna. En färgglad ägarbeteckning, som kanske återger något av ägarens stolthet över sitt bokägande, återfinns i Adagiorum D. Erasmi Roterodami epitome, tryckt 1650.


Foto: Helena Backman

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar