Translate

lördag 2 juni 2012

Fossiljägare förr


Synen på fossil har varierat genom människans historia. I Kina antogs ofta fossila rester efter däggdjur, även de efter människans anfader Homo erectus, vara drakben och här i Europa sågs fossil länge som spår efter Syndafloden, något som dock Leonardo Da Vinci uttryckte sig vara skeptisk mot. En av de som såg religiösa tecken i fossiler var Friedrich Lachmund (1635-1676).

Ovan och till höger syns träsnitt ur dennes Oryktographia Hildesheimensis, sive admirandorum fossilium, quæ in tractu Hildesheimensi reperiuntur, descriptio Iconibus illustrata cui addita sunt alia decalculis, de fontibus, &c. à Friderico Lachmund ..., tryckt 1669.

Men det finns även personer som blivit gravt lurade i sin jakt på spektakulära fossil: Johann Beringer (ca 1667-1738) lät trycka upp sitt praktverk Lithographiae Wirceburgensis 1726, innan han hann upptäckta att illvilliga kollegor låtit placera ut tillverkade fossil enbart i syfte att göra narr av honom. Trots att detta är en fullkompligt värdelös bok rent vetenskapligt sett, så fick den just tack vare sin bakgrundshistoria en mycket stor spridning, och finns därför i många samlingar runt hela Europa. Till och med i Skara finns två, tyvärr inte helt fullständiga, exemplar.

Att Beringer trodde att det var Gud som placerat ut fossilen står klart, då han bland annat publicerade vad han trodde vara fossil med hebreiska inskriptioner.

Denna bok finns att se i sin helhet här: Lithographiae Wirceburgensis. Jag rekommenderar en titt på gravyrerna.

Först under andra hälften av 1700-talet hade naturforskare kommit fram till den syn på fossil som vi har idag, om än tidsramarna inte var riktigt klarlagda ännu. Carl von Linné (1707-1778) försökte sig på att klassificera fossil efter ett system uppbyggt på hans växtklassificeringssystem.

Till höger syns här en sida där den unge Leonard Gyllenhaal (1752-1840) försökt sig på att enligt Linnés system klassificera av honom själv funna fossil utanför Uddevalla den 15 september 1769. Leonard Gyllenhaal studerade själv för Carl von Linné i Uppsala, och kom att bli en välkänd entomolog.

Sidan finns i en protokollsbok tillhörig Svenska topografiska sällskapet, och finns att se i sin helhet här: Svenska topografiska sällskapet i Skaras protokollsbok 1769-70.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar