Translate

onsdag 27 juni 2012

På Broddetorps kyrkogårdarDet vackra vädret lockar till utflykter. Idag gjordes besök på både den gamla och den nya kyrkogården i Broddetorp. 1821 byggdes nämligen en ny kyrka i Broddetorp, som även fick ersätta kyrkorna i Bolum, Hornborga och Sätuna.

Den gamla kyrkan finns avbildad på en teckning från 1600-talets slut, som ingår i Johan Peringskiölds (1654-1720) Monumenta. Denna kyrka grundades under 1100-talet och här fanns ett altare från medeltiden, det s.k. Broddetorpsaltaret, som nu finns att se på Historiska museet i Stockholm.

Den gamla ödekyrkogården finns kvar på den plats där Broddetorps kyrka låg fram till 1821.

Det var idag inte helt lätt att ta sig upp på den igenväxta kullen. Kvar på platsen finns endast ett par gravhällar och en minnessten. Många vackra blomster gjorde dock besöket mödan värt. Den intilliggande prästgården ligger ännu kvar, även om den idag fått ett modernare uttryck.

Dagens kyrka finns avbildad redan 1835, då den alltså inte stått färdig mer än 15 år. Samma profil av kyrkan möter resande på vägen genom Broddetorp idag.

Den laverade tuschteckningen är utförd av Johan Gustaf Thun (1798-1843), som senare blev komminister i Husaby. Fler av hans teckningar finns att se i denna bok som han ägnade sig åt under lediga stunder: För ro skull.


En del av de gamla gravstenarna flyttades över till den nya kyrkogården, men väder och vind har ofta gått hårt åt de mjuka stenarterna dessa är gjorda av och gör gamla texter svårlästa.

Här finns också en hel uppvisning av intressanta lavar som klär stenarna med sina karakteristiska fläckar.

Mer att läsa om lavar på kyrkogårdar finns att läsa i denna inventering:
Stridvall, L. & Stridvall, A. (2010). Lavfloran på kyrkogårdar i Västra Götalands län. Stockholm: Svensk lichenologisk förening.Foto ur Thuns För ro skull: Stifts- och landsbiblioteket i Skara

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar