Translate

söndag 1 juli 2012

Uniformer på 1680-taletJag har återigen hittat illustrationer av uniformer, denna gång i en handkolorerad bok i krigskonst från slutet av 1600-talet, där de starka färgerna bevarats. Om uniformerna är avbildade i sina rätta färger är jag dock inte säker på, men stiligt är det. Boken är den tredje och sista delen i flerbandverket Les travaux de Mars ou l'art de la guerre av Allain Manesson-Mallet (1630–1706), den senare upplagan utgiven 1685.

Denna bok tar upp allt som man kan tänkas behöva veta när man beger sig ut på fälttåg. Här finns inte bara beskrivningar över arméns uppbyggnad, uniformer och vapenslag, utan även fortifikation, kanon- och gevärsgjutning, och naturligtvis det mesta man kan behöva veta om sina tilltänkta fiender i sydöst - här kan man läsa om de turkiska krigarna och deras krigskonst.

Men boken har inte bara sitt värde som instruktionsbok, utan erbjuder även en utblick i den stora världen, med kartor och vyer över städer i främmande land, och avbildar exotiska krigare med kameler, bågar och sablar istället för hästar, gevär och värjor. Detta att kartlägga och lära känna sin fiende kanske också väckte nyfikenhet för resor och helt andra kulturer för läsaren uppe i ett nordigt land.

Jag kommer säkert att ha anledning att återkomma med illustrationer ur detta bildspäckade verk, från en tid då krigen härjade Europa och krigskonsten utvecklades inte minst genom den krassa praktiska erfarenheten.

Vi kan se dessa bilder som en spegling av en tid som varit och hoppas på en fredligare framtid.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar